slaskie

W dniu Walentynek odbyła się w Dąbrowie Górniczej ważna akcja społeczna - Nazywam się Miliard, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. 

Wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu osób i instytucji oraz organizacji pozarządowych w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbył się happening z mocnym przesłaniem - przemocy mówimy NIE.

POGORIA 2


W akcji wzięło udział kilkadziesiąt kobiet - małych i dużych, wielu mężczyzn- którzy poprzez wspólny taniec demonstrowali solidarność w tej sprawie. Przechodnie otrzymywali różowe wstążki i przypinki z hasłami dotyczącymi akcji. 
Dialog także aktywnie uczestniczył w akcji - Aleksandra Konieczna z córką - taniec, Katarzyna Hachulska-Olszewska - relacja fotograficzna oraz Monika Górska - promocja/edukacja wśród przechodniów CH Pogoria. 

POGORIA 3

POGORIA 1


Dziękujemy za możliwośc wzięcia udziału w akcji i zapewniamy, że za rok także będziemy !

Przemoc to każde działanie, które narusza prawa, godność lub dobra osobiste człowieka  zagrażając jego życiu lub zdrowiu. Powodując szkody fizyczne i psychiczne, wywołując cierpienie oraz krzywdę moralną przemoc stanowi zamach na wolność człowieka. Przemoc jest zawsze intencjonalna. Ten, który krzywdzi, wykorzystuje nierównowagę sił do wymuszenia określonego zachowania. Przemoc ma wiele twarzy – to nie tylko bicie. To również przezywanie, wyśmiewanie, straszenie i grożenie, poniżanie, szturchanie. Przemoc jest groźna, bo pozbawia człowieka mocy, pewności siebie i sprawczości.  

Cichym sprzymierzeńcem przemocy jest obojętność, która u świadków przemocy wynika z  przekonania, że nie należy wtrącać się w sprawy innych albo że problem jest poważny dopiero wtedy, gdy dochodzi do przysłowiowego rozlewu krwi. U podstaw biernej postawy otoczenia często leżą stereotypy, które usprawiedliwiają przemoc dając przyzwolenie na jej stosowanie, pomniejszają rolę i odpowiedzialność sprawcy, obarczają ofiarę winą za przemoc. Z kolei ofiarom przemocy towarzyszy lęk przed zemstą tego, kto atakuje wykorzystując przewagę fizyczną lub psychiczną. Milczenie pokrzywdzonych wiąże się z poczuciem wstydu przed upublicznieniem doznanej krzywdy, która mogłaby być postrzegana przez otoczenie jako słabość, zwłaszcza gdy sprawcą przemocy jest ktoś bliski, współmałżonek lub rodzic. Wynika z tego kolejna smutna prawidłowość – w oparciu o milczącą postawę ofiar otoczenie czuje się nie uprawnione interweniować, skoro sam pokrzywdzony tego nie robi. Milczenie pokrzywdzonych może być złudne, a zarazem zgubne - bo prowadzi do poczucia osamotnienia a w konsekwencji do przekonania, że ich sytuacja jest beznadziejna. Wynikająca ze wstydu, lęku przed agresorem i przekonania o jego bezkarności bierna postawa ofiar może prowadzić do powtarzania się i utrwalania aktów przemocy.

Pomoc ofiarom przemocy to nie tylko interwencja odpowiednich służb, ale również edukacja, poradnictwo i uczenie zachowań. To szereg działań prewencyjnych  i wspierających. Mają one na celu pobudzić w człowieku proces reagowania na doznawaną krzywdę.

Szczególnie ważna jest wrażliwość na krzywdę dzieci. Są bezbronne i na słabszej pozycji. Potrzebują uważności i wsparcia ze strony całego społeczeństwa. 

W przypadku dorosłych pokrzywdzonych czasem sama wiedza o należnych prawach nie wystarcza – dotyczy to tych, którzy wskutek przemocy stracili poczucie mocy. Wówczas trzeba najpierw pobudzić u nich świadomość praw i granic, których należy bronić. Przeciwdziałanie to uczenie właściwych postaw, modelowanie zachowań poprzez społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania konfliktów, to przeciwdziałanie stereotypom związanym z zagadnieniem przemocy.  

Przypadający w dniach od 20 do 25 lutego TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Ma zachęcić pokrzywdzonych do zgłaszania aktów przemocy i przypomnieć, że ofiary przemocy mogą sięgnąć po pomoc - zarówno prawną, jak i psychologiczną.

OPRAC. ALEKSANDRA KONIECZNA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury Mediatorów w roku 2019

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 18.00 

w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Zapraszamy !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury mediatorów - nadal aktualne

Dyżury mediatorów w 2018 roku 

każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 18.00 

w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Zapraszamy !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Klub Mediatora i dyżur Pogotowia Rodzicielskiego------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury mediatorów w Sądach - w ramach projektu Zagłębiowskie Centrum Mediacji - 01-11.2017 r:

Informujemy, że można zgłaszać się na dyżur mediatora w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 do :

 - Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 23 oraz

-  Sądu Rejonowego w Będzinie ul. Sączewskiego 23.

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżurujemy w godz. 16.00-18.00 także w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu ul. Kaliska 7.

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i trwa do listopada 2017 roku. 

Konsultacje mediatorów są bezpłatne - ZAPRASZAMY !.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury w Sądach

Kalendarium dyżurów w Sądach Rejonowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej na marzec 2016:

7 i 21 (poniedziałek) - w godz. 16.00 - 17.00.

 

Dyżury w Bibliotece w Siewierzu

Nasze stowarzyszenie nawiązało współpracę z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Siewierzu.

Już od 5 marca br. podejmujemy dyżury mediatorów w siedzibie Biblioteki - Plac Wojska Polskiego 11.

Zapraszamy w najbliższe soboty tj. 5 i 12 marca w godzinach 11.00-13.00 :)

 

Zapraszamy!

 

W związku z rozpoczęciem drugiej edycji projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - gest miłości dla Twojego dziecka" wznawiamy dyżury mediatorów

w Sądach Rejonowych w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej

w wybrane poniedziałki w godzinach 16.00-17.00:

listopad - 9, 23

grudzień - 7, 21

Nasze porady są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu.

Ponadto , w ramach projektu oferujemy pomoc psychologa dla osób w konflikcie rodzinnym - psycholog będzie dyżurował 2 razy w miesiącu w naszym biurze  w Dąbrowie Górniczej  ul. 3 Maja 22/212.

Spotkanie z psychologiem wymaga wcześniejszego ustalenia terminu - telefonicznie u koordynatorki projektu tel. 501-470-575.

Projekt "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - gest miłości dla Twojego dziecka" jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje z mediatorem !

Harmonogram kolejnych dyżurów opublikujemy wkrótce .

W związku z rozpoczęciem drugiej edycji projektu "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - gest miłości dla Twojego dziecka" wznawiamy dyżury mediatorów

w Sądach Rejonowych w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej

w wybrane poniedziałki w godzinach 16.00-17.00:

listopad - 9, 23

grudzień - 7, 21

Nasze porady są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu.

Projekt "Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu - gest miłości dla Twojego dziecka" jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje z mediatorem !

Harmonogram kolejnych dyżurów opublikujemy wkrótce.

 

 

 

Dyżury mediatorów w sądach

5.10 i 19.10 – Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza i Będzin, w godz. 16.00 - 17.00

Porady mediatorów są bezpłatne!

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Zarząd Dialogu

 

Monika Górska – prezeska  tel. 501-470-575

 

Monika na stronę Dialogu

Psycholog, mediatorka, trenerka
Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Międzynarodowej Szkole Menadżerów w Warszawie.
Odbyłam liczne szkolenia m.in. z zakresu Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, „Szkołę trenerów „Sieć” we Wrocławiu. Posiadam certyfikat specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadany przez PARPA.
Prowadziłam szkolenia dla przedstawicieli pomocy społecznej, policji i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu procedury „Niebieska Karta” a także pracy środowiskowej ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej na zlecenie ROPS w Katowicach,  szkolenia dla kuratorów społecznych i zawodowych przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.
Mediacji  rodzinnych, cywilnych i gospodarczych uczyłam się  w Centrum Mediacji Fundacji „Partners Polska” w Warszawie. Jestem wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Gliwicach, ze specjalnością mediacje rodzinne i cywilne. Jestem także mediatorem w sprawach karnych.
Jestem współzałożycielką Dialogu i Prezeską od stycznia 2010 roku.  Bardzo chętnie realizuję się w roli realizatorki i koordynatorki projektów - mam na swoim koncie udane autorskie przedsięwzięcia m.in. „Klub Mamy, Taty i Malucha – MammaMia”, „Pomaluj swój świat-prawa dziecka-prawa człowieka”, „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka” i inne. W roku 2015 koordynowałam projekt „Ryzyko pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów”, który otrzymał grant z ROPS w Katowicach i był realizowany w 4 Gimnazjach  na terenie Dąbrowy Górniczej i Będzina. W tym samym roku koordynowałam drugą edycję projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka” , a następnie projekt "Klub Mamy, Taty i Malucha" realizowany w Dąbrowie Górniczej i Będzinie w ramach konkursu ROPS w Katowicach. W okresie maj 2016 - listopad 2017 koordynowałam projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" , który otrzymał grant Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Prywatnie jestem mamą Alicji i żoną Piotra. Jestem też „właścicielką” 2 kotek – Lusi i Misi. Lubię literaturę skandynawską , podróże , smooth jazz i dobrą herbatę, amatorsko zajmuję się ogrodnictwem przydomowym.

Bożena Krzywda – Wice Prezeska Dialog tel. 694-716-093

Trenerka umiejętności społecznych.
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu  a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie „ Rozwój podmiotów gospodarczych”.
Od ponad 15 lat jestem trenerką w biznesie. Posiadam certyfikat trenera VfU- Vereinigung fur  Freies Unternehmertu  w Szwajcarii .Przez wiele lat współpracowałam ze Szwajcarsko- Polskim Centrum  Przedsiębiorczości.
Współrealizowałam międzyrządowy projekt ,,Wspieranie Wolnej Przedsiębiorczości w Polsce". W ramach tego projektu nawiązałam współpracę z prof. Mario Raichem liderem  Raich Consulting London.
Koordynowałam projekty dla różnych grup beneficjentów. Jestem autorką i realizatorką szkoleń dla nauczycieli i młodzieży, a także dla kadry zarządzającej w biznesie, dla sektora bankowego i samorządów lokalnych, autorką scenariuszy wystąpień dla parlamentarzystów. Prowadzę  treningi dla trenerów.  Ostatnim  realizowanym autorskim projektem była „Akademia Umiejętności Społecznych” w ramach konkursu projektów FIO 2014r.  
Jestem liderką i animatorką społeczną, od stycznia 2010 roku  współzałożycielką i wiceprezeską Centrum Komunikacji i Mediacji „ Dialog”.

Justyna Gajek-Konieczniak - Skarbnik

...

Członek Zarządu 

Maria Morzonek tel. 517-388-343

Marysia na stronę dialogu 1

 Swoją przygodę z organizacjami pozarządowymi zaczęłam  od współpracy w charakterze wolontariuszki przy 68. Tour de Pologne , który odbył się w 2011 roku w Dąbrowie Górniczej. 
Jako zwolenniczka ciągłego rozwoju biorę udział w licznych kursach i szkoleniach związanych z ngo. Ukończyłam m.in. cykl specjalistycznych szkoleń dla Koordynatorów wolontariuszy, które były realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. 
Swoje kompetencje przydatne w trzecim sektorze rozwinęłam także dzięki udziałowi w projektach współfinansowanych w ramach EFS, m.in. "Teraz Ja!- aktywizacja kobiet na rynku pracy województwa śląskiego"  oraz "Technokreatywni" .
Ukończyłam szkolenia z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz grafiki użytkowej.

Od 2012 r. na stałe związana jestem z CKiM Dialog. Współpracowałam przy organizacji warsztatów dla rodziców oraz zajęć dla dzieci w ramach projektu „Klub Mamy, Taty i Malucha "MammaMia", a także przy projekcie dla młodzieży z powiatu będzińskiego „MAUS – Młodzieżowa Akademia Umiejętności Społecznych”.
Obecnie uczestniczę w działaniach promocyjnych na rzecz  Dialogu – tworzę projekty ulotek, plakatów, banerów.

Wolny czas poświęcam swojej pasji, którą jest decoupage oraz tworzenie różnego rodzaju dekoracji. Jestem miłośniczką amerykańskich kryminałów.

 

 

Zespół mediatorów              

Katarzyna Hachulska-Olszewska tel. 600-879-609

 Kasia H O na stronę

psycholog, mediator, żeglarz 

Ukończyłam studia :

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (psychologia, pedagogika)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej (kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa)
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Wydział Administracji i Zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi)
  • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku–Białej, Bielska Szkoła Polityki Socjalnej (organizacja pomocy społecznej)

Liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej, zaburzeń psychicznych, pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, wykluczonymi społecznie. Jestem wpisana na listę mediatorów uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zbierałam podczas pracy w: szpitalu psychiatrycznym, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku pomocy społecznej, telefonie zaufania, młodzieżowym klubie wspierania rozwoju osobistego oraz wielu innych miejscach. Obecnie pracuję jako dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi i jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie – Grodźcu.

Prywatnie dużo czytam, z upodobaniem pływam i żegluję, słucham muzyki, fascynuję się jubilerstwem.

 

Karolina Manowska tel. 660-566-064

 

Karolina strona Dialogu

pedagog, mediatorka

Z wykształcenia pedagog specjalny o specjalności resocjalizacyjnej (UŚ i WSP TWP w Katowicach); posiada także uprawnienia oligofrenopedagoga i organizatora pomocy społecznej, które nabyła po ukończeniu studiów podyplomowych.

specjalistka prawa administracyjnego w zakresie administracji samorządowej - opolski licencjat; dyplomowany coach .

Ukończyła studia podyplomowe "Mediacje i Negocjacje Społeczne".

- wiedzę poszerza i nabywa podczas wielu kursów i szkoleń

- obecnie pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej; jest koordynatorką wielu przedsięwzięć i projektów.

- wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach - ze specjalnością - mediacje rodzinne, cywilne, karne.

- kobieta aktywna, lubiąca wspinaczki górskie; kocha koty, wychowana na literaturze Jonathana Carrolla i muzyce Kasi Nosowskiej (i tak pozostaje) , popada w ciągi czytelnicze - uzależniona !   Lubi horrory i parapsychologię .

Maciej Modrzejewski  tel. 603-388-467

 

Maciek strona Dialogu
Mediator
Ukończyłem Akademię Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, w trakcie której odbyłem specjalizację w pionie kryminalnym. Pracowałem w wydziale kryminalnym w Raciborzu - specjalizacja narkotyki i przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Ponadto współpracowałem z pionem ds. nieletnich, jak również z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Raciborzu . W tym czasie pełniłem obowiązki kuratora społecznego dla nieletnich.
Ukończyłem liczne szkolenia specjalistyczne m.in. Akademię Menadżera - zarządzanie zespołem ; Negocjacje z trudnym klientem - rozwiązywanie konfliktów w zespole między pracownikami jak i pracownik -klient, rozwiązywanie sporów trójstronnych.
W 2012 roku ukończyłem studia podyplomowe : „Negocjacje, mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów” na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Prawa i Administracji.
Obecnie pracuję jako dyrektor oddziału w firmie ” Idea ekspert” z Getin Holdingu w Raciborzu.
Jestem wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Gliwicach ze specjalnością mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze.

 

 Sebastian Kopczyński tel. 690-255-166

Mediator

 

Aleksandra Konieczna tel. 692-638-454

Mediatorka

 

Iga Pytlas - tel. 502-303-851

Mediatorka

 

Beata Szczepańska - tel. 504-664-413

Mediatorka

 

Agata Zięba tel. 608-623-790

Mediatorka

Formularz kontaktowy

CK Dialog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel +48-501-470-575

 

Czym są mediacje ?
Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia. Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator.

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:

  • dobrowolność i akceptowalność
  • neutralność
  • bezstronność
  • poufność

Dobrowolność oznacza, że strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać podawania przyczyny rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.
Neutralność mediatora oznacza, że mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom.. Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich personalnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji. Rolą mediatora jest zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji – czyli stworzenie stronom przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie.
Bezstronność oznacza, że mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron może poinformować mediatora jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy.
Poufność oznacza, że informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą. Mediator nie może ujawnić przebiegu mediacji, składanych w trakcie mediacji propozycji czy jakichkolwiek danych uzyskanych w trakcie trwania mediacji. Mediator nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie między stronami mediacji (chyba, że strony zdecydują inaczej).
Jak skorzystać z mediacji ?
Aby zgłosić sprawę do mediacji, należy zgłosić się do nas telefonicznie, bądź drogą mailową. Pierwszym etapem postępowania mediacyjnego jest spotkanie osoby inicjującej mediację z mediatorem. Jego celem jest rozmowa o problemie oraz możliwościach jego rozwiązania, jakie stwarza mediacja. Następnie, za zgodą inicjatora, mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu (mailowo lub telefonicznie w zależności od rekomendacji strony inicjującej mediację) i zaprasza ją na spotkanie informacyjne. Po spotkaniach z każdą ze stron konfliktu na osobności, mediator umawia kolejne, tym razem wspólne rozmowy.

Coraz częściej zdarza się, że mediację inicjuje sędzia podczas procesu sądowego. Wówczas strony konfliktu mają szansę na polubowne rozwiązanie sporu. Także w tym wypadku obowiązuje zasada dobrowolności - osoba nie przekonana do takiej mediacji może nie wyrazić na nią zgody.

Pliki do pobrania: