slaskie

Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” dla mieszkańców powiatu będzińskiego i Dąbrowy Górniczej przygotowało nowy projekt 

p.n. „Klub Mamy, Taty i Malucha”, który będzie trwał od września do grudnia 2016 r.

mama tata

Dla realizacji naszych działań pozyskaliśmy znakomitych partnerów – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie .
Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do 7 r.ż., którzy chcą wiedzieć jak dobrze i mądrze wychowywać swoje dzieci , oraz  jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z rodzicielstwem.  Projekt  ma charakter edukacyjno-rozwojowy
i przewiduje  prelekcje (psychologa, pedagoga, prawnika) warsztaty psychologiczne i porady indywidualne. Zajęcia grupowe ( prelekcje i warsztaty) odbywać się będą w siedzibie partnerów tj. w  Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach ul. Chemiczna 2 oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 39. 

Na indywidualne spotkania z prawnikiem, psychologiem i mediatorem zapraszamy do siedziby Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” ul. Sienkiewicza 6A/6 w Dąbrowie Górniczej – zapisy na konsultacje przyjmujemy pod numerem telefonu 881-710-959.

Pierwszą prelekcję pt. „Rodzice na szlaku - nie ma wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szlaków, po których można się bezpiecznie poruszać – porozmawiajmy o stawianiu granic dzieciom” poprowadzi psycholog, coach, mediator Aleksandra Skwara.
Mieszkańców powiatu będzińskiego zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie 14.09.2016 o godz. 17.30 ,               natomiast mieszkańców Dąbrowy Górniczej  28.09.2016 r. o godz. 17.30 do Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach .

 Zapisy na zajęcia przyjmowane będą od września  pod numerami telefonów : 
Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach - 32 733 87 90,
MiPBP w Będzinie  - 32 267 41 65                                                                                                                                                                         oraz  u koordynatora projektu 881-710-959.

Szczegółowy harmonogram działań będzie dostępny na stronach internetowych : www.ckimdialog.eu, www.palac.art.pl, www.biblioteka.bedzin.pl
Udział w projekcie jest bezpłatny, bowiem jest on finansowany przy udziale środków Województwa Śląskiego.

Koordynator projektu Monika Górska

Przypominamy, że Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” równolegle prowadzi projekt „Zagłębiowskie Centrum Mediacji” – bezpłatne konsultacje mediatorów w Sądach Rejonowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej w poniedziałki w godz. 16.00-18.00. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.