slaskie

W związku z obchodami Tygodnia Mediacji w 2019 r nasi mediatorzy pełnili dyzury nie tylko w Sadach Rejonowych w Bedzinie, Dąbrowie Górniczej ale także w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych , oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu.

Bardzo serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Policji za zaangażowanie w nasze działania na rzecz promowania polubownych metod rozwiązywania konfliktów .

ulotki 4ulotki 2

plakat TM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------