slaskie

Nasze stowarzyszenie rozpoczęło edukację prawną dzieci i młodzieży szkolnej łącząc naukę z zabawą. Juz w październiku 2018 roku - w ramach  współpracy z Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Dabrowie Górniczej oraz środowiskiem Adwokackim - przeprowadzilismy projekt "Czerwony Kapturek w Sądzie" . Ponieważ nasza akcja spotkała się z żywym zainteresowaniem dąbrowskich szkół - postanowiliśmy kontynuować projekt. :)

Na pierwsze nasze działania w roku 2019 wybraliśmy specjalny termin -  15 marca Dzień Edukacji Prawnej .
Uczestnikami rozprawy - z mocą współdecydowania o wyroku - byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej. 
Rozprawie przewodniczył SSR Andrzej Koba , który bardzo dogłębnie przedstawiał uczestnikom rozprawy poszczególne etapy postępowania sądowego, a jednocześnie chętnie dyskutował z młodzieżą na temat różnych aspektów winy i kary.Oskarżycielem była Pani Prokurator Anita Marczewska, a obronyWilka podjęła się mec. Monika Kiszczyńska . Zarówno Pani Prokurator, jak i Pani Obrońca przedstawiały różne argumenty - taklże materiały dowodowe - dla wzmocnienia swoich racji. Ustalenie winy , a następnie kary - poprzedzone było bardzo długą dyskusją uczestników rozprawy - dzieci i uczestników WTZ z Panem Sędzią.  

1 sędzia2 prokurator3 gajowy4 wilk5 dzieci SP 18

Kolejna rozprawa z udziałem bajkowych postaci odbyła się 26 kwietnia br.

Tym razem uczestnikami była młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 30. Rozprawie przewodniczyła ASR Agata Girek, oskarżycielem była Pani Prokurator Anita Marczewska, a obrony Wilka tym razem podjął się mec. Marcin Duda. 


Mimo wysiłków obrony - za każdym razem Wilk został był skazywany, choć jego wina każdorazowo budziła liczne wątpliwości. 
Zdaniem młodzieży wszystkie postaci biorące udział w omawianych wydarzeniach zasługiwały przynajmniej na upomnienie : 

Czerwony Kapturek, który nie słuchał rad i wybrał się niebezpieczną drogą na skróty do domku Babci,  Gajowy , który w swoich obowiązkach miał pomagać zwierzynie - a dopuścił się wybicia różnych stworzeń w Tucznawskim Lesie, czy jak w ostatniej rozprawie -zamierzał zrobić z Wilka wegetarianina i dokarmiał go jedynie siankiem ( wskutek czego Wilk i jego rodzina głodowały), a także sama Babcia, która nie zamykała należycie drzwi do swojego domku.

 

Za każdym razem uczestnicy tej symulowanej rozprawy dostrzegają szereg działań, które wymagają doglębnego omówienia i mają wpływ na wydanie końcowego wyroku !

1 grupowe3 prokurator4 sedzia2 dzieci SP 30

Edukacyjna część projektu to także warsztaty z młodzieżą, których celem jest omówienie zasad rozstrzygania konfliktów poprzez mediacje i poprzez postępowanie sądowe - zwrócenie uwagi na różnice w obu sposobach, i  na zalety polubownych rozwiązań. Dyskusje z młodzieżą, a także z ich wychowawcami pokazują nam, że jest to bardzo dobry sposob na edukowanie młodego pokolenia w zakresie prawa.


Każda edycja projektu budzi wielkie emocje i skłania do refleksji. Wiemy, że jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. 

W imieniu wszystkich uczestników - uczniów, opiekunów, wychowawców i członków Dialogu - bardzo serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, a także Adwokatom biorącym udział w projekcie -  za fantastyczne doświadczenie !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------