slaskie

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wiadomość, na którą czekaliśmy od grudnia 2017 r -  sprawozdanie z realizacji projektu "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą !

W treści informacji czytamy m.in :

" Zaangażowanie Państwa organizacji przyczyniło się do osiągnięcia celu głównego Programu jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne"

z poważaniem 

Michał Łużak

Główny Specjalista 

Biuro Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ".

To były bardzo pracowite dwa lata - mnóstwo spotkań mediacyjnych, prelekcje, konsultacje w Klubie Mediatora, Konferencje i dyżury w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu - naszym Mediatorom, Partnerom i wszystkim sympatykom Dialogu , którzy wspierali nas na każdym kroku :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------