slaskie

 

Światowy Dzień Alienacji Rodzicielskiej - 25 kwietnia

Kilka słów od nas na temat alienacji rodzicielskiej -..

Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem”
Peggy O’Mara

Światowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej to zapoczątkowana w 2007 roku inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na mogące towarzyszyć rozpadowi rodziny zjawisko utrudniania bądź uniemożliwiania kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem. 
Rozwód to bolesne doświadczenie dla wszystkich członków rodziny, a w szczególności dla dziecka, narażające je na uczucie opuszczenia, straty i krzywdy. Zagrożeniem związanym z rozpadem rodziny może być alienacja rodzicielska stanowiąca formę przemocy emocjonalnej. Są to takie zachowania jednego rodzica, które prowadzą do zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim rodzicem.

Alienacja może przejawiać się w postaci izolowania dziecka od rodzica, stosowania szantażu emocjonalnego, okazywania byłemu partnerowi niechęci czy agresji w obecności dziecka. Zaangażowane w konflikt dziecko, stając się sojusznikiem lub powiernikiem rodzica, jest narażone na utratę więzi z drugim rodzicem. 
Alienacja rodzicielska może powodować zaniżoną samoocenę u dziecka i trudności w budowaniu relacji międzyludzkich, może prowadzić do problemów z tożsamością i uzależnieniami. 
W dorosłym życiu może być źródłem zaburzeń emocjonalnych, seksualnych, osobowościowych i psychicznych oraz wpływać na trudności w funkcjonowaniu w relacjach intymnych. Wyalienowane dziecko może stać się wyalienowanym dorosłym. 
Nieskrępowany dostęp do miłości obojga rodziców, obecnych i zaangażowanych w wychowanie, stanowi podstawę zdrowego rozwoju dziecka. Skonfliktowanym rodzicom łatwo jest pominąć rzeczywiste potrzeby najmłodszych członków rodziny.

Zdarza się, że pochłonięci osobistym poczuciem krzywdy dorośli zapominają, że dziecko nie jest ich partnerem i w żadnym stopniu nie odpowiada za konflikt. Przeciwdziałanie alienacji zaczyna się od świadomości zjawiska. 
Przeciwdziałać może każdy, kto w dramacie rozpadu rodziny dotykającego każdego z jej członków, potrafi dostrzec i nieść pomoc tym najmłodszym i najbardziej bezbronnym.

opracowała Aleksandra Konieczna . 

 

Spotkanie Klubu Mediatora w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 25 kwietnia spotkaliśmy się w gronie profesjonalistów, aby porozmawiać o zjawisku alienacji rodziecilskiej - jego przyczynach i skutkach . Podczas dyskusji pojawiło się wiele pytań o możliwości - instytycji i organizacji- w zakresie podnoszenia wiedzy na temat zjawiska, a także -  przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci przez rodziców, którzy się rozstali. 

Dziękujemy naszym gościom - przedstawicielom organizacji - Towarzystwo Przyjaciól Dzieci o/Dąbrowa Górnicza, Polskie Centrum Mediacji o/Siemianowice Śląskie, funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz przedstawicielce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

 

Alienacja rodzicielsak

To pierwsze tego typu spotkanie Klubu Mediatora  i zapewne nie ostatnie, poniewaz temat jest ważny i wymaga systemowej współpracy. 

 w dniu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------