slaskie

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji"- już należy do historii.

Od 2014 roku Dialog prowadzi szereg akcji mających na celu promowanie mediacji, jako alternatywy dla rozwiązywania konfliktów - rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich. 

W 2016 roku wzięliśmy udział w konkursie organizowanycm przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - w priorytecie Społeczeństwo Obywatelskie.

Zawalczyliśmy z najlepszymi organizacjami pozarządowymi w kategorii projektów dwuletnich - i udało nam się zdobyć grant !!!

To był  projekt obfitujący w bardzo różne działania - cykliczne dyżury mediatorów w Sądach Rejonowych - Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w drugim roku- także Sosnowca, prelekcje dla mieszkańców Zagłębia, spotkania Klubu Mediatora, Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji , a nade wszystko - prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i cywilnych . 

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie oraz okazane zaufanie - Prezesom Sądów - Pani SSR Agnieszce Hutnik - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Pani SSR Ewie Gradowskiej - Sąd Rejonowy w Będzinie, Pani Annie Słysz - Marcinów - Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Dziękujemy naszym Partnerom - a było ich przez te 2 lata bardzo wielu - poczynając od jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, placówki kultury, Komendy Miejskie Policji- do uczelni akademickich  Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Dziękujemy za wsparcie merytoryczne Rzecznikowi Praw Dziecka, Ministerstwu Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę .

Mamy pewność, że dzięki grantowi z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - nasz projekt trwający od maja 2016 do listopada 2017 - był ważną inicjatywą wpisującą się w promowanie polubownych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Jesteśmy przekonani, że mediacje znalazły wielu zwolenników wśród profesjonalistów zajmujących się wspieraniem osób i rodzin w sytuacji konfliktów, a przede wszystkim - stały się dla wielu mieszkańców Zagłębia alternatywą dla rozwiązania trudnych sytuacji konfliktowych.

W tej chwili - w Dialogu okres podsumowań, sprawozdań i analiz.
Po Nowym Roku zapraszamy do kontaktu i dalszej współpracy.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd CKiM Dialog
oraz mediatorzy .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------