slaskie

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wiadomość, na którą czekaliśmy od grudnia 2017 r -  sprawozdanie z realizacji projektu "Zagłębiowskie Centrum Mediacji" zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą !

W treści informacji czytamy m.in :

" Zaangażowanie Państwa organizacji przyczyniło się do osiągnięcia celu głównego Programu jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne"

z poważaniem 

Michał Łużak

Główny Specjalista 

Biuro Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ".

To były bardzo pracowite dwa lata - mnóstwo spotkań mediacyjnych, prelekcje, konsultacje w Klubie Mediatora, Konferencje i dyżury w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.  

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu - naszym Mediatorom, Partnerom i wszystkim sympatykom Dialogu , którzy wspierali nas na każdym kroku :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Światowy Dzień Alienacji Rodzicielskiej - 25 kwietnia

Kilka słów od nas na temat alienacji rodzicielskiej -..

Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem”
Peggy O’Mara

Światowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej to zapoczątkowana w 2007 roku inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na mogące towarzyszyć rozpadowi rodziny zjawisko utrudniania bądź uniemożliwiania kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem. 
Rozwód to bolesne doświadczenie dla wszystkich członków rodziny, a w szczególności dla dziecka, narażające je na uczucie opuszczenia, straty i krzywdy. Zagrożeniem związanym z rozpadem rodziny może być alienacja rodzicielska stanowiąca formę przemocy emocjonalnej. Są to takie zachowania jednego rodzica, które prowadzą do zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim rodzicem.

Alienacja może przejawiać się w postaci izolowania dziecka od rodzica, stosowania szantażu emocjonalnego, okazywania byłemu partnerowi niechęci czy agresji w obecności dziecka. Zaangażowane w konflikt dziecko, stając się sojusznikiem lub powiernikiem rodzica, jest narażone na utratę więzi z drugim rodzicem. 
Alienacja rodzicielska może powodować zaniżoną samoocenę u dziecka i trudności w budowaniu relacji międzyludzkich, może prowadzić do problemów z tożsamością i uzależnieniami. 
W dorosłym życiu może być źródłem zaburzeń emocjonalnych, seksualnych, osobowościowych i psychicznych oraz wpływać na trudności w funkcjonowaniu w relacjach intymnych. Wyalienowane dziecko może stać się wyalienowanym dorosłym. 
Nieskrępowany dostęp do miłości obojga rodziców, obecnych i zaangażowanych w wychowanie, stanowi podstawę zdrowego rozwoju dziecka. Skonfliktowanym rodzicom łatwo jest pominąć rzeczywiste potrzeby najmłodszych członków rodziny.

Zdarza się, że pochłonięci osobistym poczuciem krzywdy dorośli zapominają, że dziecko nie jest ich partnerem i w żadnym stopniu nie odpowiada za konflikt. Przeciwdziałanie alienacji zaczyna się od świadomości zjawiska. 
Przeciwdziałać może każdy, kto w dramacie rozpadu rodziny dotykającego każdego z jej członków, potrafi dostrzec i nieść pomoc tym najmłodszym i najbardziej bezbronnym.

opracowała Aleksandra Konieczna . 

 

Spotkanie Klubu Mediatora w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 25 kwietnia spotkaliśmy się w gronie profesjonalistów, aby porozmawiać o zjawisku alienacji rodziecilskiej - jego przyczynach i skutkach . Podczas dyskusji pojawiło się wiele pytań o możliwości - instytycji i organizacji- w zakresie podnoszenia wiedzy na temat zjawiska, a także -  przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci przez rodziców, którzy się rozstali. 

Dziękujemy naszym gościom - przedstawicielom organizacji - Towarzystwo Przyjaciól Dzieci o/Dąbrowa Górnicza, Polskie Centrum Mediacji o/Siemianowice Śląskie, funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz przedstawicielce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

 

Alienacja rodzicielsak

To pierwsze tego typu spotkanie Klubu Mediatora  i zapewne nie ostatnie, poniewaz temat jest ważny i wymaga systemowej współpracy. 

 w dniu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury mediatorów w 2018

Informujemy, że nasi mediatorzy pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.00 

w Sądach Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Zapraszamy na konsultacje i po porady !

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

 

Po raz kolejny nasze stowarzyszenie postanowiło podjąć trudny temat - problem alienacji rodzicielskiej. 

Dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, porady czy konsultacji będziemy prowadzić w dniu 26 kwietnia br dyżury- w siedzibie CKiM Dialog w Dąbrowie Górniczej ul. H. Sienkiewicza 6A/6  oraz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie Plac Wójcika 1 ( w Klubie pod Sową) .

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje - psychologa, prawnika, pedagoga, mediatora !

Zaproszenie do ulotki strona www

 

 

Ponieważ nadal mało mówi się o zjawisku alienacji rodzicielskiej, postanowiliśmy poświęcić spotkanie Klubu Mediatora właśnie tej tematyce. Do udziału w spotkaniu w dniu 25.04.br zaprosiliśmy specjalistów z różnych instytucji i organizacji wspiarających rodziny i dzieci. 

Wnioski ze spotkania przedstawimy na naszej stronie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdrowych , radosnych i bardzo wiosennych 

Świąt Wielkanocnych

dla wszystkich członków i sympatyków Dialogu 

życzy 

Zarząd Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog.

wielkanoc 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu Walentynek odbyła się w Dąbrowie Górniczej ważna akcja społeczna - Nazywam się Miliard, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. 

Wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu osób i instytucji oraz organizacji pozarządowych w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbył się happening z mocnym przesłaniem - przemocy mówimy NIE.

POGORIA 2


W akcji wzięło udział kilkadziesiąt kobiet - małych i dużych, wielu mężczyzn- którzy poprzez wspólny taniec demonstrowali solidarność w tej sprawie. Przechodnie otrzymywali różowe wstążki i przypinki z hasłami dotyczącymi akcji. 
Dialog także aktywnie uczestniczył w akcji - Aleksandra Konieczna z córką - taniec, Katarzyna Hachulska-Olszewska - relacja fotograficzna oraz Monika Górska - promocja/edukacja wśród przechodniów CH Pogoria. 

POGORIA 3

POGORIA 1


Dziękujemy za możliwośc wzięcia udziału w akcji i zapewniamy, że za rok także będziemy !

Przemoc to każde działanie, które narusza prawa, godność lub dobra osobiste człowieka  zagrażając jego życiu lub zdrowiu. Powodując szkody fizyczne i psychiczne, wywołując cierpienie oraz krzywdę moralną przemoc stanowi zamach na wolność człowieka. Przemoc jest zawsze intencjonalna. Ten, który krzywdzi, wykorzystuje nierównowagę sił do wymuszenia określonego zachowania. Przemoc ma wiele twarzy – to nie tylko bicie. To również przezywanie, wyśmiewanie, straszenie i grożenie, poniżanie, szturchanie. Przemoc jest groźna, bo pozbawia człowieka mocy, pewności siebie i sprawczości.  

Cichym sprzymierzeńcem przemocy jest obojętność, która u świadków przemocy wynika z  przekonania, że nie należy wtrącać się w sprawy innych albo że problem jest poważny dopiero wtedy, gdy dochodzi do przysłowiowego rozlewu krwi. U podstaw biernej postawy otoczenia często leżą stereotypy, które usprawiedliwiają przemoc dając przyzwolenie na jej stosowanie, pomniejszają rolę i odpowiedzialność sprawcy, obarczają ofiarę winą za przemoc. Z kolei ofiarom przemocy towarzyszy lęk przed zemstą tego, kto atakuje wykorzystując przewagę fizyczną lub psychiczną. Milczenie pokrzywdzonych wiąże się z poczuciem wstydu przed upublicznieniem doznanej krzywdy, która mogłaby być postrzegana przez otoczenie jako słabość, zwłaszcza gdy sprawcą przemocy jest ktoś bliski, współmałżonek lub rodzic. Wynika z tego kolejna smutna prawidłowość – w oparciu o milczącą postawę ofiar otoczenie czuje się nie uprawnione interweniować, skoro sam pokrzywdzony tego nie robi. Milczenie pokrzywdzonych może być złudne, a zarazem zgubne - bo prowadzi do poczucia osamotnienia a w konsekwencji do przekonania, że ich sytuacja jest beznadziejna. Wynikająca ze wstydu, lęku przed agresorem i przekonania o jego bezkarności bierna postawa ofiar może prowadzić do powtarzania się i utrwalania aktów przemocy.

Pomoc ofiarom przemocy to nie tylko interwencja odpowiednich służb, ale również edukacja, poradnictwo i uczenie zachowań. To szereg działań prewencyjnych  i wspierających. Mają one na celu pobudzić w człowieku proces reagowania na doznawaną krzywdę.

Szczególnie ważna jest wrażliwość na krzywdę dzieci. Są bezbronne i na słabszej pozycji. Potrzebują uważności i wsparcia ze strony całego społeczeństwa. 

W przypadku dorosłych pokrzywdzonych czasem sama wiedza o należnych prawach nie wystarcza – dotyczy to tych, którzy wskutek przemocy stracili poczucie mocy. Wówczas trzeba najpierw pobudzić u nich świadomość praw i granic, których należy bronić. Przeciwdziałanie to uczenie właściwych postaw, modelowanie zachowań poprzez społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania konfliktów, to przeciwdziałanie stereotypom związanym z zagadnieniem przemocy.  

Przypadający w dniach od 20 do 25 lutego TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Ma zachęcić pokrzywdzonych do zgłaszania aktów przemocy i przypomnieć, że ofiary przemocy mogą sięgnąć po pomoc - zarówno prawną, jak i psychologiczną.

OPRAC. ALEKSANDRA KONIECZNA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie. W Ośrodku i jego filiach - w Siewierzu, Sławkowie i Czeladzi - przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci pn. Pomaluj swój świat - prawa dziecka - prawa człowieka.
Dzięki wsparciu z Biura Rzecznika Praw Dziecka - czas ferii, był nie tylko okazją do wypoczynku, ale także do refleksji. 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy warsztatów dobrze się bawili przy okazji poznawania swoich praw .

Na FOTO- relację zapraszamy tutaj 

https://www.facebook.com/Centrum-Komunikacji-i-Mediacji-Dialog-353029871384180/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy współpracę z Sądami Rejonowymi w Zagłębiu !

Dzięki porozumieniu z Paniami Prezeskami Sądów w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu pełnimy dyżury 

w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Konsultacje mediatorów dotyczą spraw rodzinnych, cywilnych , pracowniczych i gospodarczych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W nowym roku  nie ustajemy w naszych działaniach :)

Z pierwszych dni stycznia mamy do przekazania informację, że nasze stowarzyszenie wsparło akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując na aukcję 2 zestawy z naszymi firmowymi gadżetami.

Orkiestra 2 2

Aukcję prowadziła Prezes Stowarzyszenia Diabetyków Polskich - Pani Barbara Tometczak , której należą się gratulacje za aktywność !

Orkiestra 1 1

Bardzo nas cieszy, że mogliśmy włączyć się tak szczytny cel, jak pomaganie oddziałom noworodkowym !!!

Do końca świata i o jeden dzień dłużej :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mija kolejny rok działania naszego Stowarzyszenia.

Bardzo udany rok - zrealizowaliśmy wspaniały projekt - Zagłębiowskie Centrum Mediacji,
który w każdym wymiarze przerósł nasze oczekiwania - )

Pozyskaliśmy nowych wspaniałych Partnerów, poznaliśmy wiele fascynujących Osób, podjęliśmy ważne działania i z dobrym wynikiem zamykamy 2017 rok.

 

 

Życzymy wszystkim - Partnerom, Klientom i Sympatykom Dialogu

Nowego 2018 Roku pełnego cudownych wrażeń, spełnionych marzeń i energii do działania.

szampan 2018

 

Zarząd Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"

oraz wszyscy współpracownicy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zagłębiowskie Centrum Mediacji"- już należy do historii.

Od 2014 roku Dialog prowadzi szereg akcji mających na celu promowanie mediacji, jako alternatywy dla rozwiązywania konfliktów - rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich. 

W 2016 roku wzięliśmy udział w konkursie organizowanycm przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - w priorytecie Społeczeństwo Obywatelskie.

Zawalczyliśmy z najlepszymi organizacjami pozarządowymi w kategorii projektów dwuletnich - i udało nam się zdobyć grant !!!

To był  projekt obfitujący w bardzo różne działania - cykliczne dyżury mediatorów w Sądach Rejonowych - Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w drugim roku- także Sosnowca, prelekcje dla mieszkańców Zagłębia, spotkania Klubu Mediatora, Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji , a nade wszystko - prowadzone postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i cywilnych . 

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie oraz okazane zaufanie - Prezesom Sądów - Pani SSR Agnieszce Hutnik - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Pani SSR Ewie Gradowskiej - Sąd Rejonowy w Będzinie, Pani Annie Słysz - Marcinów - Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Dziękujemy naszym Partnerom - a było ich przez te 2 lata bardzo wielu - poczynając od jednostek samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, placówki kultury, Komendy Miejskie Policji- do uczelni akademickich  Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Dziękujemy za wsparcie merytoryczne Rzecznikowi Praw Dziecka, Ministerstwu Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę .

Mamy pewność, że dzięki grantowi z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - nasz projekt trwający od maja 2016 do listopada 2017 - był ważną inicjatywą wpisującą się w promowanie polubownych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Jesteśmy przekonani, że mediacje znalazły wielu zwolenników wśród profesjonalistów zajmujących się wspieraniem osób i rodzin w sytuacji konfliktów, a przede wszystkim - stały się dla wielu mieszkańców Zagłębia alternatywą dla rozwiązania trudnych sytuacji konfliktowych.

W tej chwili - w Dialogu okres podsumowań, sprawozdań i analiz.
Po Nowym Roku zapraszamy do kontaktu i dalszej współpracy.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd CKiM Dialog
oraz mediatorzy .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------